Temporal Coherence

  • Ingangsgevoeligheid 1,5V effectief.
  • Versterking ca. 15 maal
  • Uitgangsvermogen 75W effectief aan 6 Ω (= 8 Ω na impedantiecompensatie)
  • Frequentiebereik 2 – 150 000 Hz (-3 dB)
  • Vermogensbandbreedte 2 – 50 000 Hz

Vervormingen geminimaliseerd voor menselijk gehoor.